Tips för kalla hem

Det kan finnas många saker som indikerar att du inte behåller värmen i huset så bra som du tror. Även om ett kallt rum inte behöver betyda att det är dåligt isolerat kan det vara läge att bli lite misstänksam. Kalla ytor i rummet kan tyda på så kallade köldbryggor, och dessa är en klar indikator på att det är dåligt isolerat.

 

För att minska på värmeförlusterna gäller det att inte bara tak och ytterväggar är välisolerade, utan även fönster och dörrar. Dessa är några av de enklaste åtgärderna man kan ta till om man vill sänka sina värmekostnader hemma. Till fönsterna kan du köpa tätningslister eller nytt glas som isolerar bättre. Beroende på hur ventilationen ser ut hemma kan det även bli problem om du tätar för mycket. Vissa ventilationssystem är nämligen beroende av drag och att luften kan cirkulera.Tips för kalla hem 2

 

Om ett hem inte är välisolerat fungerar värmepumpar och dylikt inte lika effektivt. Det finns många sätt att ta reda på hur värmeförlusten i huset ser ut. Med till exempel en värmekamera kan du själv se om det finns delar av ditt hem som är dåligt isolerade. Andra indikatorer på att det är dåligt isolerat hemma är att du känner vinddrag på golvet, eller att du hittar mörka ränder på taket eller på väggar. Just det sistnämnda är ytterligare ett tecken på köldbryggor eftersom kylan drar till sig fukt och orenheter.

 

Tilläggsisolering av delar av huset
Det finns både fördelar och nackdelar med att tilläggsisolera. Om man till exempel tilläggsisolerar vinden för mycket riskerar man att få fuktskador längre fram. När man tilläggsisolerar fasaden kommer utseendet på huset att förändras. Om huset har en speciell fasad och om man vill behålla utseendet, bör man då överväga om man verkligen ska tilläggsisolera eller inte.

 

Källaren kan också vara en värmebov. Om du upplever att källaren är kall och ruggig kan det mycket väl betyda att det är dåligt isolerat. Detta kan till exempel bero på otäta fönster, dålig ventilation eller helt enkelt dåligt isolerade väggar. Alla dessa saker kan dock åtgärdas, fönstren kan till exempel bytas ut och ventilationen kan hjälpas genom att hålla källardörrarna öppna.

techcompass